Subskrybuj kanał RSS

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Rada Miejska

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory Prezydenta RP - 2015

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Kontrola zarządcza w Mieście Przemyślu

informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miejska Przemyśl

Dane teleadresowe

Nazwa:
Gmina Miejska Przemyśl
Prawna nazwa skrócona:
Gmina Miejska Przemyśl
Województwo:
podkarpackie
Powiat:
m. Przemyśl
Gmina:
M. Przemyśl (gmina miejska)
Miejscowość:
Przemyśl
Adres:
Rynek 1
Kod pocztowy:
37-700 Przemyśl
NIP:
795-231-95-92
Telefon:
(016) 678-68-20
Faks:
(016) 678-64-49
Strona WWW:
http://www.przemysl.pl/
Adres podmiotowej strony BIP:
http://www.przemysl.pl/bip/
E-mail:
kancelaria@um.przemysl.pl
Godziny pracy:
pn-pt: 7.30-15.30 wto: 8.00-16.00

Ostatnio dodane:

2015-04-09 12:54:00 Obwieszczenie o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków opadowo - roztopowych z terenu Inglot Sp. z o.o. w Przemyślu wylotem w km 1 + 175 brzeg prawy i stwierdzeniu wygasnięcia decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 04.07.2012 r 
obowiązuje od: 2015-04-07 do: 2015-04-21 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2015-04-09 11:23:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. Inwestycja liniowa z przebie 
obowiązuje od: 2015-04-09 do: 2015-04-23 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 9 kwietnia 2015 r.   BGP.6733.11.2015   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),   z a w i a d a m i a m, 
2015-04-09 08:57:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalno-usługowego na dz. nr 994 obr. 207 przy ul. Rakoczego w Przemyślu. Inwes 
obowiązuje od: 2015-04-09 do: 2015-04-23 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 8 kwietnia 2015 r.   BGP.6733.3.2015   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)   z a w i a d a m 
2015-04-08 14:52:00 Uchwała Nr 49/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
obowiązuje od: 2015-03-26  
2015-04-08 14:48:00 Uchwała Nr 48/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
obowiązuje od: 2015-03-26  
2015-04-08 14:45:00 Uchwała Nr 47/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
obowiązuje od: 2015-03-26  
2015-04-08 14:41:00 Uchwała Nr 46/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
obowiązuje od: 2015-03-26  
2015-04-08 14:38:00 Uchwała Nr 45/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
obowiązuje od: 2015-03-26  
2015-04-08 14:33:00 Uchwała Nr 44/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
obowiązuje od: 2015-03-26  
2015-04-08 14:27:00 Uchwała Nr 43/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 
obowiązuje od: 2015-03-26