Gospodarka przestrzenna

2014-04-04 11:20:00 OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp „Lipowica II”
obowiązuje od: 2014-04-04 do: 2014-05-21 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 02.04.2014r. BRMP.II.5.43.3.2013 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Lipowica II” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 252/2011 z dnia 24 listopada 2011r. 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-06-05 08:33:00 INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH na temat: projektu mpzp „LWOWSKA IV”
obowiązuje od: 2013-06-05 do: 2013-06-14 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl dn. 5.06.2013r.   INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LWOWSKA IV”   Informujemy, że w dniu 11.06.2013r. od godziny 14.00 do godziny 16.00 w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 w Przemyślu odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-03-05 12:41:00 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp „Ostrów I”
obowiązuje od: 2013-03-05 do: 2013-04-26 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 04.03.2013r. BRMP.II.5.43.7.2013 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Ostrów I”      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-02-08 11:28:00 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska IV”
obowiązuje od: 2013-02-08 do: 2013-03-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska IV” Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały Nr 302/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. o przystąpieniu do 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-12-07 07:49:00 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów I”
obowiązuje od: 2012-12-07 do: 2013-01-25 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 04.12.2012r. BRMP.II.5.43.7.2012 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów I”   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 158/2010 z dnia 15 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
Informacje ogólne
  Obecnie obowiązuje w naszym mieście 56 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują około 32,8 % powierzchnia miasta Strona Biura Rozwoju Miasta Przemyśla: www.brmprzemysl.pl   Uwaga! Na stronach pliki do pobrania w formacie jpg i pdf (Pliki są dużej wielkości - należy kliknąć na wybranym pliku i prawym przyciskiem myszki wybrać - " zapisz element docelowy jako ... "   
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2014-05-27 13:14:00 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2014-05-27 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Od dnia 28.05.2014r. rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005 zwanego dalej studium, dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych, odbędzie w dniach od 28.05.2014r. do 20.06.2014r. w 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2014-04-01 12:49:00 Informacja o dniach wolnych od pracy w Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla
Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla informuję, że: w zamian za Swięto Narodowe 3-go Maja przypadające w dniu wolnym od pracy tj. sobota  ustala się dzień 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Biura, w zamian za dzień Wszystkich Swiętych tj. 1-go listopada przypadającego w dniu wolnym od pracy tj. sobota  ustala się dzień 24 grudnia 2014r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Biura. Dni wolne od 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-05-24 14:18:00 Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
W Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego został opublikowany nasz 55 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  pn. Ostrów I Plan będzie obowiązującycm od dnia 20 sierpnia 2013r.   szczegóły tj. uchwała i rysunek planu w zakładce "miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego"  
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-03-01 09:43:00 INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA III”
obowiązuje od: 2013-03-01 do: 2013-03-15 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl dn. 1.03.2013r. INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA III” Informujemy że w dniu 14.03.2013r. o godzinie 17.00 w siedzibie Zarządu Osiedla Nr 4 „Lipowica” przy ul. Wysockiego 8 w Przemyślu odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowica 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-02-26 14:20:00 INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA II”
obowiązuje od: 2013-02-26 do: 2013-03-01 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA II”   W dniu 28 litego 2013 r. o godzinie 17.00  w sali przy Kosciele Parafialnym pw.Św. Stanisława Biskupa przy ul.Z. Chrzanowskiej odbędą się konsultacje społeczne na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA II” w Przemyślu. Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie się 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-11-15 11:17:00 INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PIKULICE I”
obowiązuje od: 2012-11-15 do: 2012-11-21 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PIKULICE I”   W dniu 21 listopada 2012 r. o godzinie 900  w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 odbędą się konsultacje społeczne na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pikulice I” w Przemyślu. Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie się mieszkańców i 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-07-04 09:33:00 Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp
obowiązuje od: 2012-07-04 do: 2012-07-25 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 207/2008 z dnia 30 października 2008r., Nr 238/2009 z dnia 23 grudnia 2009r. i Nr 247/2010 z dnia 28 października 2010r. informujemy, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - „Zasanie I” dla obszaru zawartego  pomiędzy 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2014-07-03 09:27:00 Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp
W nawiązaniu do art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późniejszymi zmianami) przedstawia się ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz tabelaryczne zestawienie mpzp wraz z numerami uchwał ocen ich aktualności.  
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Facebook

Wideo

 

Pogoda