Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Aktualności

Intermapa Przemyśla

Fotogaleria

Zarządy Osiedli

Honorowi Obywatele

Miasta partnerskie

Organizacje pozarządowe

Młodzieżowa Rada Miasta Przemyśla

Rada Seniorów

Polityka Społeczna

Poszerzenie granic

Katalog stron internetowych

Linki papieskie

Ochrona i konserwacja zabytków

Przyjaciele Przemyśla

Przemyśl - Czyste Miasto

Zarządzanie Kryzysowe

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kamery

Program Usuwania Azbestu

Przemyśl - Czyste Miasto

UWAGA! Już od 1 lipca 2013r. – „rewolucja w śmieciach”. Gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowych zasad. Jeżeli niektóre z nich są niejasne lub budzą Twoje wątpliwości służymy pomocą. Skorzystaj z formularza, zadaj pytanie na które postaramy się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Temat:
 • Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • ... z
 • 3
 • Nastepna
2015-03-10 11:55:00 Informacja w sprawie opłat za odpady komunalne wpłacanych przez mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.
W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 28 listopada 2014r. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuję, iż od dnia 01.04.2015r. obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują spółdzielnie mieszkaniowe. Od tego dnia „opłata śmieciowa” będzie uiszczana na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl przez spółdzielnie, a wliczana będzie do opłat eksploatacyjnych. W 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-03-03 11:39:00 Uwaga ważny komunikat dla osób korzystających z karty Przemyska Rodzina 3+ lub Karty Dużej Rodziny
U W A G A !!! W A Ż N Y   K O M U N I K A T dla osób korzystających z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie karty Przemyska Rodzina 3+ lub Karty Dużej Rodziny W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  z dniem 1 lutego 2015 r. wygasa  prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyznanej na 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2014-12-30 09:42:00 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku
Szanowni Państwo w załączniku do informacji zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku na terenie Miasta Przemyśla.   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku.  
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-12-24 10:08:00 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku.
Szanowni Państwo w załączeniu do niniejszej informacji zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku na terenie Miasta Przemyśla.   
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-11-07 11:46:00 Ważne informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi - wchodzą w życie nowe uchwały
Od dnia  07 listopada br. wchodzi w życie  Uchwała Nr 169/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Od dnia 14.11.2013 r. wchodzą w życie nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: DO - 1 ; DO - 2 ; DO - 3 Od  dnia  14.11.2013 r. 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-10-23 09:24:00 Uwaga wchodzi w życie zmiana terminu płatności za gospodarowanie odpadami
Obrazek Informujemy, iż z dniem 24 października br. uprawomocni się i będzie obowiązywała Uchwała Nr 170/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 10 października br. pod pozycją 3345 . Zgodnie z zapisami w/w uchwały od dnia 24 października br. opłatę za gospodarowanie 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-09-09 14:56:00 Po wyroku WSA w Rzeszowie – opłaty za odpady wnosimy bez zmian
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia br. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie wyroku jednoznacznie jednak wskazuje, że Sąd kwestionuje podstawę formalno – prawną uchwały, nie samą wysokość stawek.  Pomimo tego, że konsekwencją wyroku jest zawieszenie wykonywania uchwały do czasu jego uprawomocnienia, nie 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-08-20 13:08:00 Informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl"      PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 104 Tel. 16 / 678 24 84, fax:  16 / 678 67 83 www.pgk.przemysl.pl.   Podwykonawcy:   TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.  ZAKŁAD W PRZEMYŚLU 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2013-06-27 15:45:00 Nowy system odbioru odpadów - podstawowe informacje dla mieszkańców
Należność za usługę wywozu odpadów należy uiszczać w kwocie zawartej w złożonej deklaracji na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu NUMER KONTA: 62 1560 0013 2787 7120 6000 0004   Getin Noble Bank S.A (przelewy internetowe, przekazy). Wpłat  można dokonywać również bez żadnych dodatkowych opłat w: • Punkcie Obsługi Klienta Getin Noble Bank S.A. przy  ul. 3-Maja 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-11-30 08:20:00 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – ważne informacje. Najczęściej zadawane pytania.
Czy właściciel nieruchomości powinien rozwiązać umowę z firmą wywozową ? W związku z nadchodzącym końcem roku, oraz zbliżającym się terminem (1 lipca 2013r.) wprowadzenia nowego, tzw. „opłatowego”, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wśród właścicieli nieruchomości, może pojawić się szereg wątpliwości co do ich praw i obowiązków z tym związanych. Prezydent Miasta Przemyśla, uprzedzając ewentualne pytania wyjaśnia : 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-10-09 10:56:00 Zapobiegaj powstawaniu śmieci - spot reklamowy
Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. Celem kampanii jest dostarczenie informacji na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z właściwego postępowania ze śmieciami wytwarzanymi w naszych domach.W ramach kampanii przygotowany został spot z poradami, jak postępować z odpadami i dbać o swoje otoczenie. Źródło: 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-09-05 14:36:00 Jesienna edycja akcji bezpłatnego odbioru odpadów problemowych - GRATOWÓZ
Obrazek Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż po raz kolejny wznawia akcję –GRATOWÓZ – skierowaną do mieszkańców Przemyśla, polegającą na bezpłatnym odbiorze odpadów problemowych. Wzorem poprzednich edycji mobilny punkt zbiórkowy będzie odwiedzał ulice i dzielnice miasta wg. harmonogramu, który znajdą Państwo w załączeniu do niniejszej informacji. Do GRATOWOZU każdy mieszkaniec Przemyśla może dostarczyć nieodpłatnie 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-06-06 14:49:00 Przypominamy o naszej ankiecie dotyczącej zmiany sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi
Jeszcze do 6 grudnia na naszej stronie internetowej można wypełnić ankietę badającą stopień znajomości nowych regulacji prawnych dotyczących zarządzania odpadami komunalnymi oraz preferencje mieszkańców miasta w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań. Państwa opinia będzie dla nas dużą pomocą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, dlatego zależy nam, aby do badania przystąpiła jak największa liczba mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do jej 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-07-17 15:59:00 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – trwają dalsze prace
Informujemy mieszkańców miasta, że kontynuowane są prace zmierzające do zorganizowania i wdrożenia, z dniem 1 lipca 2013r., nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak wcześniej informowano, fundamentalną zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad będzie to, że gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2012-07-02 13:34:00 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - zapadają pierwsze decyzje
Realizując obowiązek wynikający z treści art. 13. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr  152, poz.897) w zakresie przeprowadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • ... z
 • 3
 • Nastepna

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Facebook

Wideo

 

Pogoda