Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Aktualności

Intermapa Przemyśla

Fotogaleria

Zarządy Osiedli

Honorowi Obywatele

Miasta partnerskie

Organizacje pozarządowe

Młodzieżowa Rada Miasta Przemyśla

Rada Seniorów

Polityka Społeczna

Poszerzenie granic

Katalog stron internetowych

Linki papieskie

Ochrona i konserwacja zabytków

Przyjaciele Przemyśla

Przemyśl - Czyste Miasto

Zarządzanie Kryzysowe

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kamery

Program Usuwania Azbestu

info

Ostatnio dodane:

2014-12-31 08:44:00 Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2014 r. 
W 2014r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków:   1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu Bazylika Archikatedralna - wykonano stabilizację konstrukcyjną fundamentów Bazyliki Archikatedralnej, izolację przeciwwilgociową, odnowienie i uzupełnienie okładzin 
2014-06-24 13:33:00 Zarządzenie Nr 219/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie wytycznych do umieszczania reklam oraz informacji wizualnej, a także innych elementów scenografii miasta, na nieruchomościach, objektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,  
 
2013-12-23 08:24:00 Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2013r.  
W 2013r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków: 1. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu Klasztor OO. Franciszkanów – zrealizowano prace konserwatorskie polegające na wykonaniu odkrywek fundamentów ściany południowej Klasztoru (ul. Franciszkańska 2a) oraz przeprowadzeniu naprawy istniejących 
2013-11-26 12:10:00 Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2012r. 
W 2012 roku z powodu braku środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl nie przyznano dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
2013-06-28 11:39:00 Społeczni Opiekunowie Zabytków na terenie miasta Przemyśla 
Funkcja społecznego opiekuna zabytków to wyraz troski społeczeństwa o pozostałości przeszłości, które przetrwały do naszych czasów oraz powinny zostać zachowane i przekazane przyszłym pokoleniom. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków, dokładają wszelkich starań o utrzymanie w należytym stanie zabytku, jego otoczenia, troskę o jego zagospodarowanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach. Społeczny opiekun 
2012-01-31 13:21:00 Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2011r.  
W 2011r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach: 1. Kamienica Rynek 7 w Przemyślu 
2011-02-17 14:49:00 Wniosek o wydanie opinii w sprawie formy i lokalizacji reklamy 
 
2011-02-07 09:02:00 Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2010r.  
W 2010r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji, refundacji na prace remontowo – konserwatorskie   przy następujących obiektach:   1.       Archikatedra Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu   Tablica Grunwaldzka - ufundowana w 1910 r. z okazji 500 – lecia bitwy pod Grunwaldem, zlokalizowana na elewacji zewnętrznej absydy Bazyliki Archikatedralnej. Wykonano pełną 
2010-05-12 12:09:00 Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2009r. 
W 2009r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacje na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach: 1) Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu . Dotacja została przekazana na prace remontowo – konserwatorskie polegające na wymianie drewnianych stropów parteru i I piętra oraz remont elewacji budynku Dawnego Kolegium Jezuitów przy ul. Plac Czackiego 2. Prace stanowiły kontynuację prac prowadzonych od 
2009-09-22 09:00:00 Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2008r.  
W 2008r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach:   1)      Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanie w Przemyślu       Dotacja została przekazana na konserwację obrazu „Ostatnia Wieczerza” z refektarza Klasztoru OO. Franciszkanów.