Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl

e-mail:
turystyka@um.przemysl.pl
www.przemysl.pl