Obiekty widoczne na panoramie:

Archikatedra Rzymskokatolicka.
Wybudowana w stylu gotyckim w XV i XVI wieku na miejscu jeszcze starszej świątyni romańskiej, której relikty są zachowane w podziemiach. Przebudowana w XVIII wieku w stylu barokowym. Przy archikatedrze pałac biskupi oraz późnobarokowa dzwonnica o wysokości 71 metrów, charakterystyczny element panoramy Przemyśla.

Szkoła katedralna.
Obecny budynek szkoły katedralnej powstał w II poł. XVI w. - jego budowniczym był włoski murator Andrzej Bononi. Budynek służył otwartej w II poł XV w. szkole średniej (w oparciu o miejscową szkołę katedralną i z pomocą i patronatem Akademii Krakowskiej). Kształciła dzieci okolicznej szlachty do poł. XVII w. - potem zdystansowana przez kolegium jezuickie podupadła.