Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w nowym gmachu wybudowanym w 2008 roku na miejscu kamienic zniszczonych podczas II wojny światowej. W ciągle urządzanym jeszcze wnętrzu najstarszego i szczycącego się największymi zbiorami muzeum w województwie podkarpackim warto obejrzeć wystawy stałe i ekspozycje czasowe.